shutterstock_1625951248
Wykonujemy dezynfekcję w zakresie zwalczania patogenów,
w tym wirusa SARS-CoV-2 :
KORONA2

·   Mieszkań prywatnych

·   Środków transportu

·   Pomieszczeń biurowych

·   Placówek edukacyjnych

·   Placówek opieki zdrowotnej

·   Zakładów przemysłowych

·   Magazynów

·   Hoteli i obiektów gastronomicznych

·   Dezynfekcja wody (zbiorniki wodne, studnie)

Wykonujemy zabiegi dezynfekcji i dezodoryzacji m.in. :

keder

Zapraszamy do korzystania z naszych pozostałych usług m.in. :
·  Dezynsekcja
·  Deratyzacja
·  Zwalczanie pluskwy domowej
·  Stałe zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami zgodnie z systemami jakości GMP(GHP) I HACCP, IFS, BRC, AIB.
·  Zwalczanie komarów i meszek
·  Likwidacja gniazd os i szerszeni

previous arrow
next arrow
Firma świadczy usługi dezynfekcji od ponad 15 lat. Posiadamy doświadczenie, wiedzę, a także zaplecze techniczne i osobowe pozwalające na profesjonalną walkę z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS CoV-2 wywołującego jednostkę chorobową COVID-19.
Liczne certyfikaty, a także posiadane referencje potwierdzają, iż firma KEDER jest godna zaufania. Priorytetem w naszych działaniach jest bezpieczeństwo. Odpowiedzialny dobór metod i środków gwarantuje skuteczność podejmowanych działań.
Firma jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, posiadamy ubezpieczenie OC zawodowe. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pozostałych usług DDD – keder.pl

Dezynfekcja, Dezodoryzacja – Ozonowanie

Ozon – O3 składa się z trzech atomów tlenu i powstaje podczas wyładowań atmosferycznych pod działaniem promieni UV oraz w wyniku reakcji tlenku azotu z lotnymi związkami organicznymi. Cząsteczka O3 jest nietrwała. Okres połowicznego rozkładu na tlen (O2) i jednoatomowy (O) wynosi 20-50 minut w powietrzu i ok. 1-10 minut w wodzie, całkowity rozpad trwa do 12h. Tlen jednoatomowy (O) jest bardzo silnym utleniaczem, silniejszym niż O2. Dlatego działanie bakteriobójcze ozonu jest około 50 razy silniejsze i 3000 razy szybsze od chloru. Ozonowanie ma szerokie zastosowanie w zabiegach dezynfekcji i dezodoryzacji.

W obecnej szczególnej sytuacji epidemicznej i szybkim szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 procedurę ozonowania należy przeprowadzać wyłącznie w warunkach rygorystycznej kontroli i nadzorowania tego procesu – pomiary stężenia ozonu.

 

Zastosowanie odpowiedniej dawki ozonu, pozwalającej na uzyskanie wystarczająco dużego stężenia w powietrzu jest zależne od możliwości technicznych generatora ozonu, które wymagają indywidualnego rozpatrzenia. 

Zaletą metody ozonowania jest fakt, że ma ona charakter kompleksowy, ozon jako gaz dociera do przestrzeni trudnych do zdezynfekowania inną metodą oraz charakteryzuje się dobrą przenikalnością powierzchni porowatych.

Z uwagi na obecny stan epidemii i rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego jednostkę chorobową COVID-19, Państwowy Zakład Higieny rekomenduje aby ozonowanie pomieszczeń było wykonywane przez wykwalifikowany personel zabezpieczony odpowiednim wyposażeniem ochrony osobistej oraz mierniki stężenia ozonu.

Ozonowanie – dezynfekcja – usuwanie bakterii, wirusów, grzybów, pleśni, alergenów w pomieszczeniach, urządzeniach i instalacjach:

 • branży medycznej – szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich, urządzeń i sprzętu medycznego, karetek pogotowia
 • branży farmaceutycznej – aptek, hurtowni i zakładów produkcyjnych
 • placówkach edukacyjnych- szkoły, przedszkola, żłobki
 • biurowych i magazynowych 
 • środków transportu – pojazdów przewożących żywność, ludzi, produkty medyczne i leki, wagonów kolejowych i tramwajów, samolotów, statków
 • obiektów sportowych – basenów, siłowni
 • w gastronomi i hotelarstwie 
 • branży spożywczej – sklepów, piekarni i cukierni, zakładów przetwórstwa spożywczego
 • branży beauty – salony fryzjerskie, kosmetyczne, spa
 • w ogrodnictwie, hodowli zwierząt
 • klimatyzacji samochodowych
trioxygen-10

Ozonowanie – dezodoryzacja – pozbycie się nieprzyjemnych zapachów:

triox 20
 • dymu – spowodowany paleniem tytoniu
 • spalenizny – powstaly np. w wyniku pożaru
 • stęchlizny, pleśni
 • odzwierzęce
 • farb i lakierów – np. po malowaniu
 • potu – odświeżanie pokoi hotelowych, sal konferencyjnych

W celu uzyskania i utrzymania odpowiedniego stężenia ozonu stosujemy profesjonalne generatory o gramaturze dostosowanej do kubatury pomieszczeń. Podczas zabiegu przeprowadzamy regularne pomiary stężenia wytwarzanego  ozonu.

 

drager kk
Procedura przygotowania obiektu do ozonowania:
 • przed zabiegiem należy zabezpieczyć lub wyłączyć systemy wymuszonej wentylacji i czujniki przeciwpożarowe.
 • sprzęt elektroniczny należy odłączyć od prądu.
 • w ozonowanym pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta, powinno się także usunąć rośliny
 • nie należy stosować ozonu w środowisku gazów palnych lub materiałów wybuchowych,
Postępowanie po zabiegu:
 • nie wchodzić do pomieszczeń przed upływem 6 godzin od zakończenia dezynfekcji,
 • uruchomić wentylacje obiektu, pomieszczenie przed użytkowaniem należy starannie przewietrzyć, min 30min.

 Wykonujemy dezynfekcję chemiczną w zakresie zwalczania patogenów, w tym wirusa SARS-CoV-2.

Zgodnie z zaleceniem Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Zwalczania Chorób (ECDC) oraz Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 marca 2020 roku dezynfekcję chemiczną w celu zwalczania wirusa SARS-CoV-2 przeprowadzamy środkami obejmującymi aminy IV rzędowe, etanol, podchloryn sodu. 

Wybór właściwych metod dezynfekcji oraz dobór odpowiednich środków chemicznych, które są zgodne ze światowymi normami bezpieczeństwa, zależy przede wszystkim od rodzaju dezynfekowanej powierzchni oraz specyfikacji obiektu poddanemu procesowi dezynfekcji

Stosowane  techniki:

 

 

Dezynfekcja opryskowa

Dezynfekcja opryskowa

 

dezynsekcja polega na ciśnieniowej aplikacji środków dezynfekujących z wykorzystaniem różnego rodzaju opryskiwaczy ciśnieniowych(ręcznych, plecakowych). Wodny preparat dezynfekcyjny aplikowany jest w wybranych miejscach .
 


 

stihl

Zamgławianie ULV

 

dezynfekcja polega na oprysku zapewniającym dokładna penetrację wszystkich powierzchni przy użyciu  elektrycznych lub spalinowych zamgławiaczy średnio/drobnokroplistych (aerozol o wielkości kropli regulowanej w zakresie 20 – 200 mikronów (tzw. ULV- ultra low volume).
 

sm bure ok
solo

 

Przygotowanie do zabiegu i postępowanie po dezynfekcji w każdym przypadku rozpatrywane będzie indywidualnie. Czas karencji wynosi od 15 minut do 4h, w zależności m.in.:


                            • rodzaju wybranego zabiegu
                            • zastosowanego preparatu
                            • charakteru obiektu
                            • przyczyny dezynfekcji

wykonujemy

W zakresie dezynfekcji obsługujemy m.in. :

 

 •  obiekty, gdzie ryzyko zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19) jest bardzo wysokie – szpitale, przychodnie, domy pomocy społecznej
 •  placówki edukacyjne- szkoły, przedszkola, żłobki
 •  apteki, hurtownie  i zakłady farmaceutyczne
 •  pomieszczenia biurowe i magazynowe 
 •  środki transportu 
 •  obiekty sportowe – baseny, siłownie, sale treningowe
 •  gastronomia i hotelarstwo 
 •  branża spożywcza– sklepy, piekarnie i cukiernie, zakłady przetwórstwa spożywczego
 •  branża beauty – salony fryzjerskie, kosmetyczne, spa
 •  budynki mieszkalne, mieszkania prywatne oraz tereny przyległe tj. drogi wewnętrzne, parkingi, skwery, chodniki inne.

Nasze realizacje

Certyfikaty

Koronawirus – profilaktyka

 

Zlecenie wykonania profesjonalnej dezynfekcji nie zwalnia z konieczności dochowania podstawowych, właściwych zachowań w obszarze higieny osobistej ludzi oraz ich najbliższego otoczenia. 

 

Należy:

 

 • często myć ręce mydłem, minimum 30 sekund, spłukiwać ciepłą wodą,
 • używać żeli antybakteryjnych, jeśli nie mamy możliwości umyć rąk pod bieżącą wodą,
 • dezynfekować klamki, klucze, telefony
 • powstrzymać się od dotykania poręczy, klamek w miejscach publicznych,
 • do czasu ustąpienia epidemii zrezygnować z witania się przez podanie ręki,
 • unikać przebywania w pomieszczeniach, w których występuje znaczne zagęszczenia osób
 • stosować środki ochrony osobistej: maseczki i rękawiczki
 • wietrzyć pomieszczenia poprzez otwieranie okien
 • ograniczyć do minimum wychodzenie z domu.